You are currently viewing Etiuda na 11.11

Etiuda na 11.11

W zakamarkach swojego komputera znalazłam starą etiudę teatralną. Robiłam ją z moimi gimnazjalistami kilka lat temu, jako krótki pokaz w ramach lokalnej Parady Niepodległości. Nie jest to spektakl, ale może komuś z Was się przyda do pracy nad scenariuszem na 11.11?

Zgodnie z prawem autorskim realizatorzy mają obowiązek podawania nazwiska autora i oryginalnego tytułu w materiałach informujących o przedstawieniu.

Monika Rokicka

EMIGRANT
etiuda teatralna

Na scenę wchodzi Podróżny ze starą walizką w dłoni. Otaczają go 4 osoby, które próbują
dotknąć walizki, potrzymać ją za uchwyt. 4 postacie zwracają się na przemian, trochę
chaotycznie do Podróżnego
Osoba 1
Otwórz, no, otwórz
Osoba 2
Tylko zobaczę
Osoba 3
Daj potrzymać
Osoba 4
Powiedz, co w niej masz?
Podróżny podnosi palec do góry w geście „uważajcie” i potrząsa walizką. Postacie słuchają.
Osoba 3 wzrusza ramionami
nie wiem…
Osoba 1
Ciężka?
Podróżny z łatwością podrzuca walizkę
Osoba 4
Lekka?
Podróżny nie może udźwignąć walizki
Osoba 2
Takie cuda… Co on może tam mieć?
Podróżny stawia na ziemi walizkę, klęka za nią i obrysowuje jej kontur dłońmi.
Osoba 3
Co może tam trzymać?
Osoba 1
Wszystko.
Osoba 4
Na wszystko jest za mała.
Osoba 1
Ale jego wszystko się zmieści.
Podróżny kładzie walizkę i otwiera ją tak, aby widownia nie widziała, co jest w środku.
Postacie stają za podróżnym lub siadają obok niego, zaglądają do walizki. Są wyraźnie
zachwycone jej zawartością.
Osoby szeptem, nierówno
Polska…
Muzyka. Na scenę wchodzą postacie, niosące przed sobą duże (format 70x100cm)
fotografie/portrety wybranych postaci historycznych. Układ choreograficzny do muzyki..
Podróżny patrzy na postacie historyczne, do walizki, znów na postacie. Muzyka cichnie
Podróżny:
I co ja mam z tym zrobić?
Może lepiej by było, kto by to ocenił,
Gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił.
Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić,
Osoba 5
Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
Osoba 6
Ojców naszych prostota, cnota starodawna,
Ta, która wzniosła naród, ta synom przykładem;
Ich się nauk trzymajmy, idźmy bitym śladem.
Kochać kraj, jemu służyć – powszechnym jest echem
Osoba 7
Prawdziwy obywatel, Polak urodzony
Serce mężne, a umysł niesie objaśniony.
Zna i lubi powinność, zna sprawy ojczyzny,
Osoba 8
Prawdziwy obywatel
Odkrywa zdradę, hańbi podłość, dźwiga cnotę;
Gdy upór – przekonywa; naucza prostotę.
Sprawiedliwość, odwagę tchnie słowy, przykładem;
Nieugięty idzie Spartanów śladem.
Osoba 2
Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom
pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by mieć gdzie wrócić…
Osoba 4
Ma cztery ściany i cztery strony.
Jest domem
Nazywa się: polskie słowo
Osoba 1
Tutaj jesteś, gdzie byłeś, gdzie się urodziłeś.
Tu się wychowałeś i tutaj zostałeś.
Pomyślałeś:
Podróżny
to samo słońce wszędzie świeci,
Więc, gdzie byli dziadkowie, będą moje dzieci…
Osoba 5
Nieprawda, że
Ostatni błędny rycerz zasnął
Podróżny
On żyje wciąż
Za zbroję ma uczciwość własną
Precz rzucił miecz
Lecz honor – HONOR ma ten sam
Osoba 6
Nieprawda, że
Ostatni błędny rycerz pojął
Że odejść czas
Że nie ma sensu walczyć już
Podróżny
On żyje wciąż
Czyste sumienie ma za zbroję
Osoba 2
Nieprawda, że
Żywot rycerza kresu dobiegł
Podróżny
Nieprawda, bo
On może odżyć we mnie, w tobie
Żeby Polska była Polską…


Odśpiewanie „Żeby Polska była Polską”

Dodaj komentarz