Kilka ważnych dla mnie projektów

Projekty

Jest przy nich mnóstwo roboty. Współpracownicy nigdy nie robią wszystkiego tak, jak powinni, terminy gonią i zawsze musi się coś posypać. Mimo to – uwielbiam projekty!   

  • Metodę projektu wykorzystuję na co dzień w pracy, o czym możecie przeczytać na blogu. 
  • Fascynuje mnie możliwość przeniesienie nowoczesnych technik pracy zespołowej z biznesu do edukacji, dlatego też wciąż zgłębiam design thinking, eduscruma, kanban i inne dziwaczne metody.
  • Tworzę projekty dla instytucji kultury i placówek oświatowych. Bywam koordynatorem różnych szalonych działań z pogranicza edukacji, sztuki i działań społecznych.
  • Wiele swojej energii i czasu poświęciłam dwóm niezwykłym projektom teatralnym. Przez naście lat prowadziłam młodzieżowe zespoły teatralne i tworzyłam autorskie spektakle. 
  • Od kilku lat chętnie angażuję się w ogólnopolskie działania nauczycielskie na rzecz zmian w edukacji.