You are currently viewing 5 ziaren wielkiego potencjału

5 ziaren wielkiego potencjału

Potencjał - nasza supermoc

Gdy po raz pierwszy sięgnęłam po książkę „Wielki potencjał” Shawna Achora, nie spodziewałam się, że będzie to podróż, która odmieni moje spojrzenie na sukces i szczęście. Wiele książek obiecuje rewolucje w naszym życiu zawodowym i osobistym, ale niewiele z nich rzeczywiście dotrzymuje obietnic. Jednak Achor, znany psycholog i mówca motywacyjny, zdołał stworzyć dzieło, które jest nie tylko inspirujące, ale również głęboko praktyczne.

Achor rozpoczyna swoją książkę od zaskakującej tezy: sukces nie jest osiągany indywidualnie, ale kolektywnie. Odejście od tradycyjnego, indywidualistycznego podejścia do sukcesu jest podstawą jego koncepcji „wielkiego potencjału”. W świecie, gdzie konkurencja i indywidualne osiągnięcia są często stawiane na piedestale, idea, że prawdziwe osiągnięcia wymagają współpracy i wsparcia ze strony innych, jest rewolucyjna. Ta perspektywa jest niezwykle cenna dla nauczycieli, którzy codziennie pracują nad budowaniem społeczności w swoich klasach.

Jednym z najważniejszych elementów książki jest nacisk na znaczenie pozytywnego środowiska. Achor przedstawia liczne badania, które pokazują, że nasze otoczenie ma ogromny wpływ na nasze osiągnięcia i dobrostan. Dla nauczycieli, którzy często stają przed wyzwaniem tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce, ta wiedza jest bezcenna. Achor sugeruje, że nauczyciele mogą zwiększyć sukces swoich uczniów, dbając o budowanie pozytywnych relacji, wzmacniając współpracę i tworząc środowisko pełne wsparcia. To może obejmować zarówno małe gesty, jak uśmiech czy pochwała, jak i większe inicjatywy, jak projekty grupowe czy programy mentoringowe.

Moc małych zmian

W „Wielkim potencjale” Achor podkreśla również, jak ważne są małe, codzienne zmiany, które mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Przykłady z życia pokazują, że nawet drobne korekty w podejściu do nauczania mogą przynieść znaczące efekty. Nauczyciele, którzy wprowadzają do swojej pracy elementy grywalizacji, częściej chwalą uczniów za wysiłek, a nie tylko za wyniki oraz starają się dostrzegać i doceniać indywidualne talenty, mogą zauważyć poprawę zarówno w wynikach akademickich, jak i w zaangażowaniu uczniów. Achor zachęca, aby nauczyciele byli świadomi tych małych zmian i ich potencjalnego wpływu na całą społeczność szkolną.

Rola liderów w edukacji

Achor podkreśla również, że edukacja jest procesem ciągłego wzrostu, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zachęca do postrzegania wyzwań jako możliwości do nauki i rozwoju, a nie jako przeszkód. Ta filozofia może być szczególnie pomocna w obliczu trudności, takich jak spadająca motywacja uczniów czy problemy z dyscypliną. Poprzez przyjęcie postawy otwartości i gotowości do nauki, nauczyciele mogą lepiej radzić sobie z wyzwaniami i inspirować swoich uczniów do podobnego podejścia.

Jednym z najbardziej inspirujących elementów książki są historie sukcesu, które Achor dzieli się z czytelnikami. Opisuje prawdziwe przypadki ludzi i organizacji, które wdrożyły  jego zasady i osiągnęły niesamowite rezultaty. Te historie są nie tylko motywujące, ale również dostarczają konkretnych przykładów, jak teorie Achora mogą być stosowane w praktyce. Dla nauczycieli, którzy szukają dowodów na skuteczność proponowanych zmian, te opowieści mogą być niezwykle inspirujące.

Książka Achora nie jest jedynie teoretycznym wywodem. Autor oferuje praktyczne narzędzia i techniki, które można wdrożyć od razu. Przykłady obejmują techniki zarządzania stresem, budowania relacji oraz tworzenia kultury wspierającej rozwój. Achor podaje konkretne ćwiczenia, które nauczyciele mogą wykorzystać w klasie, aby wspierać pozytywne nastawienie i współpracę. Na przykład, proponuje regularne sesje feedbacku, które pomagają  otwarcie dzielić się spostrzeżeniami i wspólnie pracować nad rozwojem

„Wielki potencjał” to także zaproszenie do refleksji nad własną praktyką. Achor zachęca, abyśmy zastanowili się nad tym, jak nasze działania wpływają na innych i jak mogą stać się katalizatorami pozytywnych zmian. To książka, która skłania do autorefleksji i samodoskonalenia, co jest kluczowe w zawodzie nauczyciela. Autor pokazuje, że poprzez zmianę swojego podejścia, nauczyciele mogą nie tylko poprawić swoje wyniki zawodowe, ale również przyczynić się do lepszego świata dla swoich uczniów.

5 ziaren Wielkiego Potencjału

Achor przekonuje, że każdy z nas jest jak ziarno – samotne może wydawać się niepozorne, ale w odpowiednim środowisku, otoczone wsparciem i inspiracją, może wyrosnąć na potężne drzewo.  Nasiona Wielkiego Potencjału  to metafora dla pięciu kluczowych strategii, które autor przedstawia jako narzędzia do odblokowania naszej pełni możliwości:

1. **Połączenie**: Budowanie silnych, pozytywnych relacji.

2. **Rozszerzenie**: Działanie w duchu współpracy i wzajemnego wsparcia.

3. **Optymalizacja**: Wykorzystywanie atutów i mocnych stron.

4. **Akceleracja**: Przyspieszanie rozwoju poprzez pozytywne nawyki.

5. **Ochrona**: Umacnianie się w obliczu negatywności i przeciwności losu.

Czytając „Wielki potencjał”, nie można oprzeć się wrażeniu, że Achor maluje przed nami obraz przyszłości, w której współpraca, wsparcie i pozytywne relacje są fundamentem sukcesu. To wizja, która jest nie tylko możliwa, ale również niezbędna w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Nauczyciele mają tutaj kluczową rolę do odegrania – mogą stać się agentami zmian, którzy przekształcają swoje klasy i szkoły w miejsca, gdzie każdy uczeń ma szansę na rozwój swojego wielkiego potencjału.

Książkę  Wielki potencjał Shawa Achora wydało Wydawnictwa Studio Emka [kliknij w tytuł książki] Na ich stronie znajdziesz mnóstwo interesujących, aktualnych publikacji. Przyznam się, że na moim regale z książkami pozycje z ich logo zajmują znaczną część miejsca

studio Emka

Dodaj komentarz